őrzés-védelem

Az őrzés-védelem tárgykörébe tartozik gyakorlatilag minden olyan tevékenység, amely például a személyek és objektumok, valamint vagyontárgyak különböző szintű védelmi feladatának ellátásáról szól.

Ez a szolgáltatás rendkívül széles spektrumon mozog, hiszen tágabb értelemben őrzés-védelemről beszélünk többek között:

  • a személyi védelem, ezen belül is a személyes testőrség, VIP védelem, illetve kíséret, a lakóhely- és munkahely biztosítás, utazás-biztosítás
  • vagyonvédelem, illetve pénz- és értékőrzés
  • rendezvénybiztosítás
  • objektumvédelem, biztonsági szolgálat, mint például áruházak, raktárak, logisztikai központok, irodaházak, üzletek, egyéb ipari létesítmények védelme

esetén is.

Természetesen, bármilyen szolgáltatásról is legyen szó, minden esetben egyedileg kell meghatározni és feltárni az igényeket, hogy a legoptimálisabb szolgáltatást lehessen kialakítani.

A klasszikus rendvédelmi szervek mellett az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb szükség mutatkozott az effajta tevékenységekre specializálódott vállalkozások iránt, így manapság számtalan cég áll rendelkezésére a védelmet igénylő személyeknek, vállalatoknak. Rendkívül sok olyan vállalkozás van ma Magyarországon, amelynek alapítói és tagjai is egykoron az állami rendvédelem kötelékét erősítették, így meglehetősen sok tapasztalattal rendelkeznek a fent említett szolgáltatások maradéktalan ellátásához.

Az őrző-védő tevékenységek végzéséhez természetesen mindamellett, hogy jól képzett és felkészült humánerőforrásra is szükség van, elengedhetetlen, hogy technikai szinten is naprakészek legyenek. Ez azért is nagyon fontos, mert számos esetben, főként az objektumok védelme esetén nagy hangsúlyt kapnak a technikai biztonsági szolgáltatások.

Ennek elérése, illetve megőrzése érdekében sok vállalkozás folyamatos továbbképzésben részesíti az alkalmazottait, fegyveres őrzés esetén pedig kifejezetten kötelező például a rendszeres lőtéri gyakorlat is.

Az őrzés-védelem szolgáltatás nyújtásáról számos, szigorú törvény és szabály rendelkezik, így természetesen valamennyi védelmi terv kialakítása, illetve a tevékenység gyakorlása ezek keretén belül történhet csak meg.