fegyveres őrzés

Egyes védelmi feladatok minél komplexebb kiszolgálásához, bizonyos esetekben elengedhetetlen lehet a fegyveres őrzés is.

Csakúgy, mint minden védelmi munkát, ezt is természetesen az erről rendelkező – mint például a feladatokra, illetve a fegyvertartásra, valamint annak használatára vonatkozó – törvényi előírásoknak megfelelően kell és szabad ellátni. Ilyen jellegű feladatok végzése esetén szigorú szabályok szerint kell eljárni, fel kell mérni a veszélyeztetettség mértékét, valamint minden esetben pontosan meg kell tervezni az őrzési feladatokat.

fegyveres őrzés: testőr-szolgálat, pénz- és értékőrzés, pénzszálltás

Fegyveres őrzésre egyébként főként személy- és vagyonvédelmi szolgáltatások nyújtása esetén lehet szükség, mint például testőr-szolgálat, pénz- és értékőrzés, valamint szállítás esetén. Alapfeltételek, hogy valamennyi fegyveres őrnek képzettnek, felkészültnek kell lennie, valamit rendszeresen részt kell venniük az előírt lőgyakorlatokon is. A fegyveres őr feladata többek között a védett személy és vagyon ellen fellépő ellenséges viselkedés megakadályozása és adott esetben annak elhárítása, valamint a rendvédelmi szervek haladéktalan értesítése is